Reklamacje należy składać e-mailowo na adres reklamacje@ahojshop.com. Każde zgłoszenie reklamacji
powinno zawierać dokładny opis niezgodności towaru z oczekiwaniami. Jeśli możesz, do e-maila z reklamacją załącz zdjęcie towaru, zrobione choćby komórką. To na pewno nam pomoże ocenić sytuację. Warunkiem zrealizowania reklamacji jest zwrot zakupionego przedmiotu wraz z dowodem zakupu, na własny koszt.

Na reklamacje związane z jakością czy ilością towaru czekamy do 7 dni od daty odbioru przesyłki. Po upływie tygodnia reklamacje nie będą uwzględniane, dlatego prosimy, żebyś sprawdził jakość towaru od razu po odbiorze. Rozpatrzymy wniosek w terminie do 14 dni. Jeśli w tym czasie nie będzie to możliwe – poinformujemy Cię o tym i zaproponujemy inny termin, w którym reklamacja zostanie rozpatrzona.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji skontaktujemy się z Tobą, żeby ustalić sposób rozwiązania sytuacji.

Szczegółowe zasady składania reklamacji znajdziesz też w regulaminie sklepu.